top of page
grijs_edited.png
grijs.png

Wat zijn cookies?
Tijdens het surfen naar websites worden cookies in de vorm van tekstbestandjes op de harde schijf van het toestel van de bezoeker geplaatst. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website kunnen deze gegevens opnieuw opgevraagd worden.

 

Waarom worden cookies gebruikt?
Cookies zijn nodig om gebruik te kunnen maken van bepaalde technologieën. Ze dienen onder andere om specifieke gebruikers voorkeuren te bewaren. Deze cookies zorgen voor een groter gebruiksgemak. Gebruikers binnen bepaalde delen van de Europese unie moeten expliciet hun goedkeuring geven voor het plaatsen en uitlezen van cookies. Deze privacy & cookie policy geeft informatie over de gebruikte cookies en hun doel.

 

Welke soorten cookies zijn er?
Er bestaan verschillende soorten cookies. Er kan een onderscheid gemaakt worden in functionaliteit, oorsprong en bewaartermijn van deze cookies. Cookies kunnen opgedeeld worden in drie belangrijke categorieën cookies, namelijk de functionele en niet-functionele cookies en de aanvullende cookies.

 

Cookies aanvaarden/weigeren
Bij een eerste bezoek aan onze website wordt gevraagd om de cookies al dan niet te accepteren.

Het niet aanvaarden van cookies kan mogelijk tot gevolg hebben dat de website of delen ervan niet naar behoren functioneren.

grijs_edited.png
grijs.png

Privacyverklaring

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Vitra Partner Store Antwerp, als onderdeel van Master Pro BV, is de verantwoordelijke voor de verwerking en is er bijgevolg verantwoordelijk voor dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u vragen heeft of als u uw rechten onder de EU General Data Protection Regulation wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

 

Vitra Partner Store Antwerp / Master Pro BV
Sint-Antoniusstraat 12

2000 Antwerpen

+32 3 260 97 00

info@vitra-partnerstoreantwerp.com

 

Gegevens DPO:

Marijke Geens

marijke@mastermeubel.be

0474/81.28.37

 

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE EN WAAR VANDAAN?
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens alleen voor zover noodzakelijk om bepaalde doeleinden te bereiken, die hieronder worden uiteengezet. Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u ons een aanvraag indient voor een prijsopgave, een bestelling plaatst voor één van onze producten of diensten, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer u solliciteert bij Vitra Partner Store Antwerp. Verder verzamelen we uw persoonlijke gegevens wanneer u vrijwillig klantonderzoeken of contactformulieren invult, ons feedback geeft en contact opneemt met onze klantenservice.

 

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen het volgende bevatten:

 • naam, functie, taal en contactgegevens, inclusief e-mailadres, mobiel nummer en adres;

 • sollicitatiedocumenten, zoals uw cv en sollicitatiebrief;

 • aankoopgeschiedenis;

 • leveringsinformatie, factuurinformatie en betalingsinformatie;

 • andere informatie die u ons kunt verstrekken in verband met, onder andere, correspondentie met onze klantenservice.

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

 • Via de website van Vitra Partner Store Antwerp, bijvoorbeeld: Wanneer u een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier;

 • wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of per telefoon;

 • via contracten, facturen of andere zakelijke contacten, als u een vertegenwoordiger bent van één van onze zakelijke partners;

 • door bepaalde activiteiten, zoals beurzen en evenementen.

 

WAAROM VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden, op basis van de wettelijke redenen die hieronder worden uiteengezet:

Doel van de verwerkingJuridische grond

Beheer van uw bestellingen en retours Communiceren van leveringsbonnen of informatie over leveringsproblemen Uitvoeren van wervingsprocessenUitvoering van het contract

Verzenden van algemene informatie en gerichte berichten

 

Uitnodigingen verzenden naar evenementen

Offertes verzenden

Vragen beantwoorden per e-mail of via de klantenservice

Klantonderzoeken verzenden

Legitieme interesse

Het verzenden van nieuwsbrievenToestemming

 

OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan derden die optreden als gegevensverwerkers van Vitra Partner Store Antwerp, zodat we onze verplichtingen ten opzichte van u als klant of als vertegenwoordiger kunnen nakomen. Deze bedrijven bieden onder meer gegevensondersteuning, e-mail- en cloudopslagdiensten, analytische diensten en bezorgdiensten met betrekking tot de bestelde producten. We verspreiden uw gegevens niet en verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden voor andere doeleinden.

Wij zijn altijd uiterst voorzichtig wanneer u uw persoonlijke gegevens overdraagt en uw persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen in overeenstemming met dit privacybeleid en na het nemen van gepaste veiligheidsmaatregelen. Uw persoonlijke gegevens kunnen openbaar worden gemaakt om Vitra Partner Store Antwerp te laten voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen en het kan worden overgedragen aan relevante overheidsinstanties wanneer dit wettelijk is toegestaan en vereist.

 

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Vitra Partner Store Antwerp is continu bezig om te zorgen voor een adequaat organisatorisch en technisch beveiligingsniveau met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@vitra- partnerstoreantwerp.com of met onze DPO, Marijke Geens via marijke@mastermeubel.be.

 

HOE LANG WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit langer worden opgeslagen dan wat nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, of dan wat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

 • Vertegenwoordigers van bedrijven: Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang u vermeld staat als de contactpersoon voor een bedrijf waarmee Vitra Partner Store Antwerp zakenrelaties onderhoudt.

 • Communicatie: Als u in contact bent met Vitra Partner Store Antwerp, bijvoorbeeld per e-mail, worden uw persoonlijke gegevens bewaard zolang dit nodig is om het doel van de correspondentie te bereiken.

 • Sollicitanten: Vitra Partner Store Antwerp bewaart uw sollicitatiedocumenten, inclusief uw cv en begeleidende brief, tijdens het wervingsproces en gedurende twee jaar daarna, om mogelijke juridische claims te verdedigen.

 • Wettelijke verplichting: Vitra Partner Store Antwerp bewaart documentatie met betrekking tot accounting in overeenstemming met de toepasselijke boekhoudwetgeving.

 • Aankoopgeschiedenis: Vitra Partner Store Antwerp bewaart documentatie met betrekking tot uw aankoopgeschiedenis minimaal 10 jaar om de juiste garantie en dienst-na-verkoop te kunnen garanderen.

 • Toestemming: Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen opslaan zolang wij uw toestemming hebben om dit te doen.

 

WELKE RECHTEN HEB JE?

U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Bijgevolg kunt u informatie vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben bewaard, de doeleinden van de verwerking van deze persoonlijke gegevens en informatie over waar de persoonlijke gegevens verzameld zijn. Mochten uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u verzoeken om rectificatie van de relevante persoonlijke gegevens.

 

In bepaalde situaties hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld als de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

In bepaalde situaties hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Vitra Partner Store Antwerp wordt beperkt, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking die is uitgevoerd op basis van de legitieme belangen van Vitra Partner Store Antwerp. De verwerking van uw persoonlijke gegevens kan ook worden beperkt gedurende de periode waarin wordt gecontroleerd of de legitieme gronden van Vitra Partner Store Antwerp de uwe, dat wil zeggen uw interesses, rechten en vrijheden, overschrijven. U hebt het recht om de toestemmingen die u ons hebt gegeven te allen tijde in te trekken of te wijzigen.

 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. Voor de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens, vereisen wij dat u zich identificeert wanneer u ons contacteert voor advies. Als u, met het oog op het uitoefenen van de bovengenoemde rechten, ervoor kiest om per post contact met ons op te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen en ervoor te zorgen dat de brief wordt ondertekend. Als u ervoor kiest om per e-mail contact met ons op te nemen, voeg dan een gescande kopie van uw identiteitsbewijs en handtekening toe.

 

U kunt op elk moment een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Vitra Partner Store Antwerp niet gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Over ons: Over ons
bottom of page